2128.3. Aritmetinis vidurkis

Užrašykite atsakymą.

Kurios skaičių grupės aritmetinis vidurkis 7? Galimi keli atsakymai.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  10. Algebra: Grafikas