2128.3. Aritmetinis vidurkis

Užrašykite atsakymą.

Kurios skaičių grupės aritmetinis vidurkis 7? Galimi keli atsakymai.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Algebra: Grafikas
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Algebra: Trupmenos
  5. Fizika: Garso pasekmės.
  6. Fizika: Archimedo dėsnis.
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  8. Algebra: Funkcija
  9. Fizika: Medžiagos būsenos
  10. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas