2459.3. Kvadratas ir jo savybės

Parašykite atsakymą.

Duotas kvadrato perimetras centimetrais. Apskaičiuokite kvadrato plotą centimetrais.
20cm=
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Kvadratas ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Fizika:
  3. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Algebra: Hiperbolė
  6. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  7. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  8. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės
  9. Algebra: Parabolė
  10. Algebra: Hiperbolė