148.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite H3PO4 molinę masę (atsakymą pateikite vienetų tikslumu)!
g/mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra:
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Fizika: Garso sklidimas
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė