148.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite H3PO4 molinę masę (atsakymą pateikite vienetų tikslumu)!
g/mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  3. Fizika: Medžiagos būsenos.
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.