148.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite H3PO4 molinę masę (atsakymą pateikite vienetų tikslumu)!
g/mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Fizika: Medžiagos būsenos.
  3. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  4. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  7. Fizika: Garso sklidimas
  8. Algebra: Tikimybė
  9. Algebra: ax² + bx = 0
  10. Fizika: Šviesos spektras.