148.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite H3PO4 molinę masę (atsakymą pateikite vienetų tikslumu)!
g/mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  3. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  4. Fizika: Garso sklidimas
  5. Fizika: Slėgis.
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Algebra:
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)