148.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite H3PO4 molinę masę (atsakymą pateikite vienetų tikslumu)!
g/mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  4. Chemija:
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės