148.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite H3PO4 molinę masę (atsakymą pateikite vienetų tikslumu)!
g/mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Mediana
  5. Fizika:
  6. Fizika: Garso sklidimas
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Algebra: Trupmenos
  10. Algebra: Moda