2027.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti c reikšmė, kad lygtis 5x^2+8x-4c=0 būtų pavidalu ax^2+bx=0? Jeigu tinka visi skaičiai, rašykite R. Jeigu netinka nė vienas, rašykite U.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  2. Algebra: Parabolė
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Algebra: Moda
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Fizika: Garso sklidimas.
  9. Algebra: Hiperbolė
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės