2027.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti c reikšmė, kad lygtis 5x^2+8x-4c=0 būtų pavidalu ax^2+bx=0? Jeigu tinka visi skaičiai, rašykite R. Jeigu netinka nė vienas, rašykite U.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinė šaknis
  2. Algebra: Moda
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Fizika:
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Geometrija:
  8. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Geometrija: