2027.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti c reikšmė, kad lygtis 5x^2+8x-4c=0 būtų pavidalu ax^2+bx=0? Jeigu tinka visi skaičiai, rašykite R. Jeigu netinka nė vienas, rašykite U.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Chemija: 10. kl
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.