2027.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti c reikšmė, kad lygtis 5x^2+8x-4c=0 būtų pavidalu ax^2+bx=0? Jeigu tinka visi skaičiai, rašykite R. Jeigu netinka nė vienas, rašykite U.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Kvadratinė šaknis
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.