1652.3. Abcisės ašis

Parašykite atsakymą.


Kiek taškų yra ant abcisės ašies neigiamos pusės?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių savybės
 2. Algebra: Skaičių lygtys.
 3. Algebra:
 4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 10. Algebra: Procentai ir proporcijos
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Algebra:
 13. Algebra: Abcisės ašis
 14. Algebra: Skaičiaus modulis
 15. Algebra: Skaičių lygtys
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 18. Algebra: Lygčių savybės
 19. Algebra: Vienodi vienanariai
 20. Algebra: Priešingi daugianariai
 21. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 22. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 23. Algebra:
 24. Algebra: Taško koordinatės
 25. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 26. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 27. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 28. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 32. Algebra: Tiesinė funkcija
 33. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 34. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Algebra: Vienanario koeficientas
 37. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 38. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 39. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo