1652.3. Abcisės ašis

Parašykite atsakymą.


Kiek taškų yra ant abcisės ašies neigiamos pusės?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 2. Algebra: Lygčių savybės
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 4. Algebra: Skaičiaus modulis
 5. Algebra: Tiesinė funkcija
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 7. Algebra: Tapatybės
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Taško koordinatės
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 13. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 14. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 15. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 16. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 17. Algebra: Abcisės ašis
 18. Algebra: Vienodi vienanariai
 19. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 20. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 23. Algebra: Skaičių lygtys
 24. Algebra: Vienanario koeficientas
 25. Algebra:
 26. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 27. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 28. Algebra: Priešingi daugianariai
 29. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 30. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 31. Algebra:
 32. Algebra: Lygčių savybės
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Algebra: Tapatybės
 35. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 36. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 37. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 39. Algebra: Skaičių lygtys.
 40. Algebra:
 41. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 42. Algebra: Dydžių priklausomybė