1814.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Parašykite teisingą atsakymą.

Parašykite formulę, kuri sutampa su šia funkcija: funkcija yra lygi mažiausiam dviženkliui skaičiui.
y=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  3. Algebra: Trinariai
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Ordinatės ašis
  8. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  9. Algebra:
  10. Algebra: Panašūs vienanariai