1814.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Parašykite teisingą atsakymą.

Parašykite formulę, kuri sutampa su šia funkcija: funkcija yra lygi mažiausiam dviženkliui skaičiui.
y=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  3. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  7. Algebra: Funkcija y = x²
  8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  9. Algebra: Taško koordinatės
  10. Algebra: Vienanariai