928.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite.
\frac{10y-10}{5y}=\frac{25}{-10y}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 2. Algebra: Moda
 3. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 5. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 6. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 7. Geometrija:
 8. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 9. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 10. Algebra: Proporcijos, procentai
 11. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 12. Fizika: Medžiagos būsenos
 13. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 14. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 15. Algebra: Diskriminantas
 16. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 17. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 18. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 19. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 20. Fizika: Garso savybės
 21. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 22. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 23. Fizika:
 24. Geometrija:
 25. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 26. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 27. Fizika:
 28. Algebra: Diskriminantas
 29. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 30. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 31. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 32. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 33. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 34. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 35. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 36. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 37. Fizika: Judėjimo grafikas..
 38. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 39. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 40. Algebra: Moda
 41. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 42. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.