928.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite.
\frac{10y-10}{5y}=\frac{25}{-10y}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 3. Fizika:
 4. Algebra: Diskriminantas
 5. Fizika:
 6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 8. Fizika: Judėjimo grafikas..
 9. Fizika: Medžiagos būsenos
 10. Geometrija:
 11. Algebra: Moda
 12. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 13. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 14. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 15. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 16. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 17. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 18. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 19. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 20. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 21. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 22. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 23. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 24. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 25. Geometrija:
 26. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 27. Algebra: Diskriminantas
 28. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 29. Fizika: Garso savybės
 30. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 31. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 32. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 33. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 34. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 35. Algebra: Moda
 36. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 37. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 38. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 39. Algebra: Proporcijos, procentai
 40. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 41. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 42. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ