2695.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį \sqrt{19}\times \sqrt{95\times 5}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  3. Chemija:
  4. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  5. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  6. Fizika:
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Algebra: Moda