2695.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį \sqrt{19}\times \sqrt{95\times 5}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  2. Algebra:
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Fizika:
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  10. Algebra: Trupmenos