2079.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite t^2-12kt+36k^2 šaknis.
t=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  2. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  3. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
  4. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Algebra: Trupmenos
  7. Fizika: Garso savybės
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.