2079.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite t^2-12kt+36k^2 šaknis.
t=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Algebra: Funkcija
  4. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  5. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė