2079.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite t^2-12kt+36k^2 šaknis.
t=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafikas
  2. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  3. Algebra: Proporcijos, procentai
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  6. Fizika: Medžiagos būsenos
  7. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.