2079.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite t^2-12kt+36k^2 šaknis.
t=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  4. Algebra: Funkcija
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  6. Fizika: Archimedo dėsnis.
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Formulė y = k/x