2079.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite t^2-12kt+36k^2 šaknis.
t=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo rūšys.
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Algebra: Formulė y = k/x
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Fizika: Garso savybės
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.