2079.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite t^2-12kt+36k^2 šaknis.
t=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Algebra: Formulė y = k/x
  8. Algebra: Funkcija
  9. Fizika: Archimedo dėsnis.
  10. Algebra: Proporcijos, procentai