711.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.


Parašykite atsakymą.

Nurodykite ilgiausią atkarpą brėžinyje.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Algebra: Priešingi daugianariai
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas