711.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.


Parašykite atsakymą.

Nurodykite ilgiausią atkarpą brėžinyje.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  2. Algebra:
  3. Algebra: Raidė - kintamasis
  4. Algebra: Funkcija
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra:
  7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  9. Algebra: Lygties sąvoka
  10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas