1141.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Parašykite daugianario aukščiausio laipsnio narį
3x-2x^{3}z+7xy^{4}-xyz

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Algebra: Funkcija y = x²
  4. Algebra: Lygties sąvoka
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  10. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis