1141.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Parašykite daugianario aukščiausio laipsnio narį
3x-2x^{3}z+7xy^{4}-xyz

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra: Skaičiaus modulis
  4. Algebra: Abcisės ašis
  5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  6. Algebra: Funkcija y = x²
  7. Algebra: Daugianariai
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Taško koordinatės
  10. Algebra: Panašūs vienanariai