1141.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Parašykite daugianario aukščiausio laipsnio narį
3x-2x^{3}z+7xy^{4}-xyz

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygties sąvoka
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  3. Algebra: Abcisės ašis
  4. Algebra: Taško koordinatės
  5. Algebra: Trinariai
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: