2010.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti b reikšmė, kad lygtis ax^2+(b+11)^2x^2+c=0 būtų ax^2+c=0 kai a>0? (Jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei netinka nė vienas, rašykite U)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Algebra: Formulė y = k/x
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys