639.3. Trinariai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinarį, kai x=2 y=-3 z=4!
x^2 y^2+2xyz+z^2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 7. Algebra: Trinariai
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Skaičių lygtys
 11. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 12. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 13. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 14. Algebra: Funkcija y = x²
 15. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 16. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 17. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 18. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 19. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 20. Algebra: Ordinatės ašis
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Funkcija
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 26. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 27. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 28. Algebra: Panašūs vienanariai
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 31. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 32. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 33. Algebra: Taško koordinatės
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 36. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 37. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 38. Algebra:
 39. Algebra:
 40. Algebra: Trinariai
 41. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 42. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė