639.3. Trinariai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinarį, kai x=2 y=-3 z=4!
x^2 y^2+2xyz+z^2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  2. Algebra: Funkcija y = x²
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  8. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė