2139.3. Aritmetinis vidurkis

Geriausi trys mokiniai nemokamai važiuos į ekskursiją į Jelgavą. Mokykla skyrė 70 Eur. Nario mokestis - 18 Eur. Duota lentelė su mokinių pažymiais ir aritmetiniais dalykų vidurkiais: (galimas ne vienas atsakymas)


Kuris mokinys gali nemokamai važiuoti į ekskursiją.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Algebra: Parabolė
  4. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  5. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.