2139.3. Aritmetinis vidurkis

Geriausi trys mokiniai nemokamai važiuos į ekskursiją į Jelgavą. Mokykla skyrė 70 Eur. Nario mokestis - 18 Eur. Duota lentelė su mokinių pažymiais ir aritmetiniais dalykų vidurkiais: (galimas ne vienas atsakymas)


Kuris mokinys gali nemokamai važiuoti į ekskursiją.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  2. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  3. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  10. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas