698.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.


Parašykite atsakymą.

Tiesė AB dalija plokštumą į dvi dalis. Įvardinkite atkarpas, kurios priklauso tai pusei plokštumos, kur yra taškai J,K ir M, nuo trumpiausios iki ilgiausios (atkarpų, kurios yra tiesėje AB nerašykite). Simbolius naudokite abėcėlės tvarka
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priešingi daugianariai
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra:
  7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  8. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  9. Algebra:
  10. Algebra: Skirtingi vienanariai