87.3. Medžiagų įvairovė.

Užrašykite atsakymą.

Kuriai medžiagų grupei priklauso auksas, titanas, litis?
grupei
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybė
  2. Fizika:
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  10. Algebra: Kvadratinė šaknis