87.3. Medžiagų įvairovė.

Užrašykite atsakymą.

Kuriai medžiagų grupei priklauso auksas, titanas, litis?
grupei
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso sklidimas
  2. Fizika: Šviesos spektras.
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  6. Algebra: Mediana
  7. Fizika: Slėgis.
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.