87.3. Medžiagų įvairovė.

Užrašykite atsakymą.

Kuriai medžiagų grupei priklauso auksas, titanas, litis?
grupei
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  3. Algebra: Tikimybė
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Chemija:
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Algebra: Mediana