87.3. Medžiagų įvairovė.

Užrašykite atsakymą.

Kuriai medžiagų grupei priklauso auksas, titanas, litis?
grupei
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  5. Fizika: Medžiagos būsenos.
  6. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  7. Algebra: Moda
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Fizika: Garso sklidimas
  10. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas