87.3. Medžiagų įvairovė.

Užrašykite atsakymą.

Kuriai medžiagų grupei priklauso auksas, titanas, litis?
grupei
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  3. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Fizika: Garso sklidimas
  9. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  10. Chemija: Medžiagos kiekis.