1795.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite.
(-4)\times (-16)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  4. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  9. Algebra: Skaičių lygtys
  10. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.