1795.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite.
(-4)\times (-16)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  2. Algebra: Tapatybės
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra: Skaičių lygtys
  5. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  9. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  10. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė