1795.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite.
(-4)\times (-16)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  6. Algebra: Skaičių lygtys
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  9. Algebra: Daugianariai
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu