1795.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite.
(-4)\times (-16)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 3. Algebra: Taško koordinatės
 4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Daugianariai
 8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 11. Algebra: Abcisės ašis
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 14. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 15. Algebra: Skaičių lygtys
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 18. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 19. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 20. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 21. Algebra: Lygčių savybės
 22. Algebra: Racionalieji skaičiai
 23. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 24. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 25. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 26. Algebra: Racionalieji skaičiai
 27. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 28. Algebra: Panašūs vienanariai
 29. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 30. Algebra:
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Algebra: Trinariai
 35. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 36. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 37. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 38. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 39. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 42. Algebra: Tapatybės