942.3. Realieji skaičiai

Užrašykite atsakymą.

Ar duota skaičių aibė turi be galo daug narių? Jei ne, nurodykite aibės narių skaičių.
Realieji skaičiai, kurių kvadratinės šaknys yra natūralieji skaičiai, mažesni už 1.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Fizika:
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Fizika: Medžiagos būsenos.
  5. Algebra: ax² + bx = 0
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Fizika: Masė ir tankis
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas