942.3. Realieji skaičiai

Užrašykite atsakymą.

Ar duota skaičių aibė turi be galo daug narių? Jei ne, nurodykite aibės narių skaičių.
Realieji skaičiai, kurių kvadratinės šaknys yra natūralieji skaičiai, mažesni už 1.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  2. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Grafikas
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Algebra: Racionali išraiška