942.3. Realieji skaičiai

Užrašykite atsakymą.

Ar duota skaičių aibė turi be galo daug narių? Jei ne, nurodykite aibės narių skaičių.
Realieji skaičiai, kurių kvadratinės šaknys yra natūralieji skaičiai, mažesni už 1.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Chemija: 10. kl
  4. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Grafikas