333.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Rūgštys ir vandenyje susiskaido į jonus.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės.
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Geometrija:
  4. Geometrija:
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Tikimybė
  9. Algebra: Grafikas y = k/x
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys