1728.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Parinkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Jeigu dvi lygiagrečias tieses kerta trečia, ji gali būti tik statmena pirmosioms dviems.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Algebra: Panašūs daugianariai
 5. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 8. Algebra: Skirtingi vienanariai
 9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 12. Algebra:
 13. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 14. Algebra: Procentai ir proporcijos
 15. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 16. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 17. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Algebra: Vienanariai
 21. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 22. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 23. Algebra: Vienodi vienanariai
 24. Algebra: Skirtingi vienanariai
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Geometrija:
 30. Algebra: Skaičiaus modulis
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 33. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra: Kintamojo reikšmė
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Algebra: Skirtingi vienanariai
 39. Algebra: Funkcija y = x²
 40. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 41. Algebra: Abcisės ašis
 42. Algebra: Tapatybių reiškiniai