12.3. Fizikiniai dydžiai.

Parašykite atsakymą

Statybos įmonė naudoja senovės latvių matavimo vienetą - uolektą. Ši kompanija gamina medienos lentas, kurių ilgis yra 8 uolektai. 1 uolektas yra maždaug 53,75 cm. Išreikškite uolektus į metrus ir suapvalinkite iki šimtųjų!
m
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Fizika: Garso pasekmės.
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Algebra: Moda
  9. Algebra: Mediana
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas