12.3. Fizikiniai dydžiai.

Parašykite atsakymą

Statybos įmonė naudoja senovės latvių matavimo vienetą - uolektą. Ši kompanija gamina medienos lentas, kurių ilgis yra 8 uolektai. 1 uolektas yra maždaug 53,75 cm. Išreikškite uolektus į metrus ir suapvalinkite iki šimtųjų!
m
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso pasekmės.
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Fizika:
  5. Algebra: Mediana
  6. Algebra:
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.