1816.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kiekvienam argumentui priskirtas didžiausias sveikasis skaičius, kuris neviršija argumento reikšmės. Užpildykite lentelę.


y=

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra: Tapatybės
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Skaičiaus modulis
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 12. Algebra:
 13. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 14. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 15. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 18. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 19. Algebra: Lygčių savybės
 20. Algebra: Funkcija y = x²
 21. Algebra: Racionalieji skaičiai
 22. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 23. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 24. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 25. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 26. Algebra: Koordinačių plokštuma
 27. Algebra: Daugianariai
 28. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 29. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 30. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 31. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 35. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 36. Algebra:
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 41. Algebra: Kintamojo reikšmė
 42. Algebra: