KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1816.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kiekvienam argumentui priskirtas didžiausias sveikasis skaičius, kuris neviršija argumento reikšmės. Užpildykite lentelę.


y=

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 2. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 4. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 7. Algebra: Racionalieji skaičiai
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 11. Algebra: Vienodi vienanariai
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 17. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 18. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 19. Algebra: Funkcija y = x²
 20. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 21. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 22. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 23. Algebra:
 24. Algebra: Lygčių savybės
 25. Algebra: Daugianariai
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Algebra: Koordinačių plokštuma
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 30. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 34. Algebra:
 35. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 36. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 37. Algebra: Kintamojo reikšmė
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Skaičiaus modulis
 40. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 41. Algebra:
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas