982.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Užrašykite atsakymą.

Matavimo absoliutinė paklaida yra 0,7 cm. Apskaičiuokite santykinę paklaidą ir išreikškite procentais dviem skaitmenimis po kablelio, jeigu matavimas yra 1m.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  3. Chemija:
  4. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Fizika: Garso sklidimas.
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.