982.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Užrašykite atsakymą.

Matavimo absoliutinė paklaida yra 0,7 cm. Apskaičiuokite santykinę paklaidą ir išreikškite procentais dviem skaitmenimis po kablelio, jeigu matavimas yra 1m.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  2. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  3. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Fizika: Garso pasekmės.
  8. Algebra: Hiperbolė
  9. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  10. Algebra: