982.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Užrašykite atsakymą.

Matavimo absoliutinė paklaida yra 0,7 cm. Apskaičiuokite santykinę paklaidą ir išreikškite procentais dviem skaitmenimis po kablelio, jeigu matavimas yra 1m.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Chemija:
  3. Fizika: Judėjimo rūšys.
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  6. Algebra:
  7. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  8. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  9. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  10. Geometrija: