2699.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį \sqrt{512}\div \sqrt{2}= .
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos