2358.3. Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Užrašykite atsakymą.

Naujoji geografijos mokytoja Jūsų mokykloje yra labai drovi. Jūsų klasė žino, kad po savaitės mokytojos gimtadienis. Tačiau, kad sužinotumetė, kiek žvakučių reikia tortui, turite išspręsti užduotį. Duotos dvi lygtys x^2+ky=10 , skaičių pora (-2;3) ir lx=y^2-6 , skaičių pora (2;-4). Duotos skaičių poros yra atitinkamos lygties sprendiniai. Mokytojos amžių sudaro nežinomi koeficientai, amžius gali būti išreiškiamas lygtimi k*10+l. 

Kiek žvakučių tortui reikės?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  2. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  3. Algebra: Sumos formulė
  4. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  5. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  6. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  7. Algebra: Nelygybių sistemos
  8. Algebra: Bendri elementai
  9. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
  10. Fizika: Elektros sauga.