1971.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite teisingą atsakymą.

Užrašykite daugianarį 3j^24 7h^8 įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trinariai
 2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Funkcija y = x²
 6. Algebra: Funkcija y = x²
 7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Dvinariai
 13. Algebra:
 14. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 15. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 16. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 17. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 18. Algebra: Skirtingi vienanariai
 19. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 20. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 21. Algebra: Funkcija
 22. Algebra: Vienodi vienanariai
 23. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 24. Algebra: Taško koordinatės
 25. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 26. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 29. Algebra: Priešingi daugianariai
 30. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 31. Algebra:
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 34. Algebra: Dvinariai
 35. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 36. Algebra: Vienanariai
 37. Algebra: Vienanariai
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Algebra: Vienanariai