1971.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite teisingą atsakymą.

Užrašykite daugianarį 3j^24 7h^8 įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 3. Algebra:
 4. Algebra: Trinariai
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 7. Algebra: Vienanariai
 8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 9. Algebra: Dvinariai
 10. Algebra: Vienanariai
 11. Algebra: Dydžių priklausomybė
 12. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 13. Algebra: Taško koordinatės
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 16. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Algebra: Vienanariai
 19. Algebra: Priešingi daugianariai
 20. Algebra: Funkcija
 21. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 22. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 23. Algebra: Funkcija y = x²
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 28. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 31. Algebra:
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 34. Algebra: Skirtingi vienanariai
 35. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Algebra: Dvinariai
 39. Algebra: Funkcija y = x²
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 42. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo