2176.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių seka: { 22; 1; 30; 3; 5; 3; 31; 33; 40; 61}. Kokia šių skaičių mediana?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės.
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  9. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  10. Fizika: Fizikiniai dydžiai.