2176.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių seka: { 22; 1; 30; 3; 5; 3; 31; 33; 40; 61}. Kokia šių skaičių mediana?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Fizika:
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  8. Fizika: Masė ir tankis.
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).