2176.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių seka: { 22; 1; 30; 3; 5; 3; 31; 33; 40; 61}. Kokia šių skaičių mediana?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  6. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Fizika:
  9. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.