2962.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Berniukas važiuoja mėlynomis rogėmis, kurių masė yra 60 kg ir traukia raudonas roges 360 N jėga. Koks greitis bus raudonų ir mėlynų rogių po 0,5 sekundžių, jeigu berniuko masė yra 60 kg?

Mėlynų rogių greitis
m/s
Raudonų rogių greitis
m/s
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Fizika: Masė ir tankis
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Geometrija:
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  10. Chemija: Medžiagų įvairovė.