1876.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija

Parašykite atsakymą.

Parašykite funkcijų y=-4x ir O_x susikirtimo taško A koordinates.
A=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  8. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  9. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys