1876.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija

Parašykite atsakymą.

Parašykite funkcijų y=-4x ir O_x susikirtimo taško A koordinates.
A=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  2. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  3. Algebra: Skaičių lygtys
  4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  8. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  9. Algebra: Abcisės ašis
  10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q