752.3. Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Parašykite atsakymą.

Kokį skaičių reikia įrašyti vietoje a raidės, kad pertvarkyta išraiška būtų teisinga? 36x + 12 + 18y = a(6x + 2 + 3y)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Algebra: Diskriminantas
  7. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  8. Algebra: Moda
  9. Fizika:
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.