236.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Užrašykite atsakymą.

Duota medžiaga NaSO4. Kiek deguonies atomų yra 8 molekulėse?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  2. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  3. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  8. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba