236.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Užrašykite atsakymą.

Duota medžiaga NaSO4. Kiek deguonies atomų yra 8 molekulėse?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  6. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  7. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  8. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  9. Algebra:
  10. Algebra: ax² + c = 0