236.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Užrašykite atsakymą.

Duota medžiaga NaSO4. Kiek deguonies atomų yra 8 molekulėse?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Algebra: ax² + c = 0
  6. Fizika:
  7. Algebra: Trupmenos
  8. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  9. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  10. Fizika: Šviesos spektras