236.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Užrašykite atsakymą.

Duota medžiaga NaSO4. Kiek deguonies atomų yra 8 molekulėse?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Fizika: Šviesos spektras
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  6. Geometrija:
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  10. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros