2136.3. Aritmetinis vidurkis

Užduotis

Mokytoja pasakė, jei mokiniai nevėluos į pamokas, ji pakels jų pažymių vidurkį vienu balu.
Petras atėjo į pamokas anksti ir gavo šiuos pažymius: 5; 6; 5; 6; 8; 9; 8; 9. 

Parašykite atsakymą.

Kokį pažymį Petras turės pusmečio pabaigoje?

Be matematikos Petras mokosi dar 9 dalykų, kurių pažymių vidurkis yra 6,9. Mokytoja pridėjo matematikos pažymį. Koks dabar jo pusmečio pažymių vidurkis?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  8. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.