2136.3. Aritmetinis vidurkis

Užduotis

Mokytoja pasakė, jei mokiniai nevėluos į pamokas, ji pakels jų pažymių vidurkį vienu balu.
Petras atėjo į pamokas anksti ir gavo šiuos pažymius: 5; 6; 5; 6; 8; 9; 8; 9. 

Parašykite atsakymą.

Kokį pažymį Petras turės pusmečio pabaigoje?

Be matematikos Petras mokosi dar 9 dalykų, kurių pažymių vidurkis yra 6,9. Mokytoja pridėjo matematikos pažymį. Koks dabar jo pusmečio pažymių vidurkis?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso pasekmės.
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  3. Fizika:
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Fizika: Šviesos spektras.
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Algebra:
  9. Chemija:
  10. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.