696.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.


Pasirinkite atsakymą (galimas ne vienas variantas)

Įvardinkite atkarpas iš brėžinio, kurios nepriklauso nei spinduliams, nei tiesėms.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 2. Algebra: Vienodi vienanariai
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Vienanario koeficientas
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 8. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 9. Algebra: Taško koordinatės
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 11. Algebra: Priešingi daugianariai
 12. Algebra: Dydžių priklausomybė
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 15. Algebra:
 16. Algebra: Abcisės ašis
 17. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 20. Algebra: Tiesinė funkcija
 21. Algebra:
 22. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 23. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 24. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 25. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 26. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 27. Algebra: Lygčių savybės
 28. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 29. Algebra:
 30. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 31. Algebra: Lygčių savybės
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 34. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 36. Algebra: Skaičiaus modulis
 37. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 38. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 39. Algebra: Skaičių lygtys
 40. Algebra: Tapatybės
 41. Algebra: Skaičių lygtys.
 42. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras