696.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.


Pasirinkite atsakymą (galimas ne vienas variantas)

Įvardinkite atkarpas iš brėžinio, kurios nepriklauso nei spinduliams, nei tiesėms.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 3. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 4. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 5. Algebra:
 6. Algebra: Lygčių savybės
 7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 8. Algebra:
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Algebra: Skaičių lygtys.
 14. Algebra: Abcisės ašis
 15. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 16. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 17. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Lygčių savybės
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 22. Algebra: Vienanario koeficientas
 23. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 26. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 27. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 30. Algebra: Taško koordinatės
 31. Algebra: Tapatybės
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 33. Algebra: Procentai ir proporcijos
 34. Algebra: Skaičių lygtys
 35. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 36. Algebra: Tiesinė funkcija
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 39. Algebra: Dydžių priklausomybė
 40. Algebra: Skaičiaus modulis
 41. Algebra:
 42. Algebra: Priešingi daugianariai