277.3. Masė ir tankis.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Azotas gali būti skirtingų agregatinių būsenų. Kurioje būsenoje azoto tankis yra didžiausias?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Slėgis.
  2. Geometrija:
  3. Fizika: Masė ir tankis.
  4. Algebra: Funkcija
  5. Fizika:
  6. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Fizika: Garso savybės
  9. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  10. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė