277.3. Masė ir tankis.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Azotas gali būti skirtingų agregatinių būsenų. Kurioje būsenoje azoto tankis yra didžiausias?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  3. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Fizika: Garso savybės
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  9. Fizika:
  10. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas