277.3. Masė ir tankis.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Azotas gali būti skirtingų agregatinių būsenų. Kurioje būsenoje azoto tankis yra didžiausias?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės.
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  5. Fizika:
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Fizika: Masė ir tankis.
  8. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  9. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  10. Geometrija: