277.3. Masė ir tankis.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Azotas gali būti skirtingų agregatinių būsenų. Kurioje būsenoje azoto tankis yra didžiausias?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  4. Fizika: Garso savybės.
  5. Algebra: ax² + bx = 0
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  10. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė