KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

2145.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė {156; 4; 188; 5; 3; 13 4; 38} . Apskaičiuokite amplitudę.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
 2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 4. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
 5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 8. Fizika: Judėjimo grafikas..
 9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 10. Algebra: Tikimybė