2145.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė {156; 4; 188; 5; 3; 13 4; 38} . Apskaičiuokite amplitudę.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Chemija: Medžiagos kiekis.
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos