2145.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė {156; 4; 188; 5; 3; 13 4; 38} . Apskaičiuokite amplitudę.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Fizika: Šviesos spektras
  10. Fizika: Garso savybės.