467.3. Apšvietimas ir sauga.

Parašykite trūkstamą numerį.

Marsas yra 1,5 karto toliau nuo Saulės negu Žemė. Kiek kartų Marso apšvietimas yra mažesnis už Žemės apšvietimą?
kartus.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Apšvietimas ir sauga.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  2. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės