467.3. Apšvietimas ir sauga.

Parašykite trūkstamą numerį.

Marsas yra 1,5 karto toliau nuo Saulės negu Žemė. Kiek kartų Marso apšvietimas yra mažesnis už Žemės apšvietimą?
kartus.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Apšvietimas ir sauga.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  8. Algebra: Parabolė
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Fizika: Slėgis.