467.3. Apšvietimas ir sauga.

Parašykite trūkstamą numerį.

Marsas yra 1,5 karto toliau nuo Saulės negu Žemė. Kiek kartų Marso apšvietimas yra mažesnis už Žemės apšvietimą?
kartus.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Apšvietimas ir sauga.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas