1746.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir įrašykite trūkstamą skaičių. (-5; 25);(-3; 9);(-7; ∎)
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  4. Algebra: Skirtingi vienanariai
  5. Algebra: Kintamojo reikšmė
  6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  7. Algebra: Abcisės ašis
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Raidė - kintamasis