KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1746.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir įrašykite trūkstamą skaičių. (-5; 25);(-3; 9);(-7; ∎)
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skirtingi vienanariai
 2. Algebra: Skaičių lygtys
 3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 6. Algebra: Trinariai
 7. Algebra:
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Abcisės ašis
 11. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 12. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 13. Algebra: Vienanario koeficientas
 14. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 15. Algebra: Ordinatės ašis
 16. Algebra: Raidė - kintamasis
 17. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 18. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 19. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 20. Algebra: Dydžių priklausomybė
 21. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 22. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 24. Algebra:
 25. Algebra: Dydžių priklausomybė
 26. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 27. Algebra: Lygčių savybės
 28. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 29. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 32. Algebra: Vienanario koeficientas
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra: Vienanariai
 35. Algebra: Funkcija
 36. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 37. Algebra: Abcisės ašis
 38. Algebra: Kintamojo reikšmė
 39. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 40. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 41. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 42. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku