1746.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir įrašykite trūkstamą skaičių. (-5; 25);(-3; 9);(-7; ∎)
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  4. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  5. Algebra: Lygčių savybės
  6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  8. Algebra: Kintamojo reikšmė
  9. Algebra: Raidė - kintamasis
  10. Algebra: Abcisės ašis