1746.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir įrašykite trūkstamą skaičių. (-5; 25);(-3; 9);(-7; ∎)
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybė
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Abcisės ašis
 7. Algebra: Ordinatės ašis
 8. Algebra: Skirtingi vienanariai
 9. Algebra: Funkcija
 10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 11. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 12. Algebra: Skirtingi vienanariai
 13. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Algebra: Vienanario koeficientas
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 18. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 19. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 20. Algebra: Lygčių savybės
 21. Algebra:
 22. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 23. Algebra: Kintamojo reikšmė
 24. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 26. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 27. Algebra: Raidė - kintamasis
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 31. Algebra: Skaičių lygtys
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 33. Algebra: Abcisės ašis
 34. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 35. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 36. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 37. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 38. Algebra: Vienanariai
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Algebra:
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Algebra: Trinariai