1309.3. Dvinariai

Pasirinkite atsakymą.

Dviejų vienanarių suma ar daugyba sudaro dvinarį?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 2. Algebra: Procentai ir proporcijos
 3. Algebra: Vienanariai
 4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 5. Algebra: Panašūs vienanariai
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 9. Algebra:
 10. Algebra: Trinariai
 11. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 12. Algebra: Panašūs daugianariai
 13. Algebra: Priešingi daugianariai
 14. Algebra: Dvinariai
 15. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 18. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Algebra: Vienodi vienanariai
 21. Algebra:
 22. Algebra: Ordinatės ašis
 23. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 24. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 25. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 26. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 27. Algebra: Procentai ir proporcijos
 28. Algebra:
 29. Algebra: Vienanario koeficientas
 30. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 31. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Algebra: Dvinariai
 35. Algebra: Lygčių savybės
 36. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 37. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 38. Algebra: Procentai ir proporcijos
 39. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 40. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 41. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 42. Algebra: Panašūs daugianariai