1309.3. Dvinariai

Pasirinkite atsakymą.

Dviejų vienanarių suma ar daugyba sudaro dvinarį?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  3. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  5. Algebra: Dvinariai
  6. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  8. Algebra:
  9. Algebra: Procentai ir proporcijos
  10. Algebra: Panašūs daugianariai