1012.3. Trupmenų didinimas ir prastinimas

Pertvarkykite trupmeną \frac{3-x}{y}, kad skaitiklyje būtų 9-x^{2}!

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų didinimas ir prastinimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  2. Algebra:
  3. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  4. Fizika: Masė ir tankis
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  9. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  10. Algebra: Racionali išraiška