1837.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite atsakymą.

Per 9 dienas keturios pelės suėda 720 g maisto. Per kiek dienų 2 pelės suės 560 g maisto?
dienų
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  3. Algebra: Panašūs daugianariai
  4. Algebra: Abcisės ašis
  5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  6. Algebra: Skaičių lygtys
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra:
  9. Algebra: Skaičiaus modulis
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu