1837.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite atsakymą.

Per 9 dienas keturios pelės suėda 720 g maisto. Per kiek dienų 2 pelės suės 560 g maisto?
dienų
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  5. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Algebra:
  9. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu