1761.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite atsakymą.

Duota funkcija v=-3t+8. Užrašykite priklausomą kintamąjį.
Priklausomas kintamasis yra
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštuma
  2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  3. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  6. Algebra: Funkcija y = x²
  7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k