KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1360.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Kuris reiškinys yra lygtis?

Parašykite atsakymą.

Užrašykite lygties nežinomąjį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priešingi daugianariai
 2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 3. Algebra: Ordinatės ašis
 4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 5. Algebra: Vienanariai
 6. Algebra: Koordinačių plokštuma
 7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 9. Algebra: Vienodi vienanariai
 10. Algebra: