1360.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Kuris reiškinys yra lygtis?

Parašykite atsakymą.

Užrašykite lygties nežinomąjį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Ordinatės ašis
  7. Algebra:
  8. Algebra: Priešingi daugianariai.
  9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  10. Algebra: Priešingi daugianariai