1961.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite skaičių 0,00000000541 standartine skaičiaus išraiška (2 skaitmenys po kablelio)
*10^{-9}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 2. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 4. Algebra:
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 10. Algebra: Tapatybės
 11. Algebra: Taško koordinatės
 12. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 13. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 14. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 15. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 16. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 17. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Algebra: Daugianariai
 21. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 22. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 23. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 24. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 25. Algebra: Trinariai
 26. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 27. Algebra: Abcisės ašis
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 31. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 32. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 33. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 34. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 35. Algebra: Racionalieji skaičiai
 36. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 37. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Algebra: Skaičių lygtys
 40. Algebra: Racionalieji skaičiai
 41. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 42. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai