1961.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite skaičių 0,00000000541 standartine skaičiaus išraiška (2 skaitmenys po kablelio)
*10^{-9}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  3. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  5. Algebra:
  6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija