2111.3. Aritmetinis vidurkis

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė: {12; 15; 19; 29; 32; 43}. Kokia jos suma?

Kiek yra skaičių?

Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį.
Aritmetinis vidurkis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybė
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Fizika: Garso savybės.
  6. Chemija: Medžiagos kiekis.
  7. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  8. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys