2111.3. Aritmetinis vidurkis

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė: {12; 15; 19; 29; 32; 43}. Kokia jos suma?

Kiek yra skaičių?

Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį.
Aritmetinis vidurkis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  10. Fizika: