2111.3. Aritmetinis vidurkis

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė: {12; 15; 19; 29; 32; 43}. Kokia jos suma?

Kiek yra skaičių?

Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį.
Aritmetinis vidurkis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Algebra: Funkcija
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.