1947.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -a^{9} koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra:
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  8. Algebra: Procentai ir proporcijos
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Vienodi vienanariai