KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1947.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -a^{9} koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 5. Algebra: Skirtingi vienanariai
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Algebra: Skaičiaus modulis
 8. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 9. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 11. Algebra: Dydžių priklausomybė
 12. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Kintamojo reikšmė
 15. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 16. Algebra: Skirtingi vienanariai
 17. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Algebra: Panašūs daugianariai
 20. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 21. Algebra: Vienanario koeficientas
 22. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 23. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 24. Algebra:
 25. Algebra: Funkcija y = x²
 26. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 27. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 31. Algebra: Procentai ir proporcijos
 32. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 33. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 34. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 35. Algebra: Vienanariai
 36. Geometrija:
 37. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Skirtingi vienanariai
 40. Algebra: Abcisės ašis
 41. Algebra:
 42. Algebra: Vienodi vienanariai