969.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Parinkite teisingą atsakymą.

Ar šis rezultatas yra teisingas? Pavyzdys:2:3 = 0,(6)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Archimedo dėsnis.
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  3. Fizika: Garso sklidimas
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  7. Fizika: Medžiagos būsenos.
  8. Algebra: Moda
  9. Algebra: Trupmenos
  10. Algebra: Tikimybė