1720.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį.
III→3
XII→12
LXIV→ ∎
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičių lygtys
 2. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Algebra: Lygčių savybės
 5. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 6. Algebra: Lygčių savybės
 7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 9. Algebra: Tiesinė funkcija
 10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 11. Algebra: Dydžių priklausomybė
 12. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 13. Algebra: Vienanario koeficientas
 14. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 15. Algebra: Tapatybės
 16. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 17. Algebra: Skaičiaus modulis
 18. Algebra:
 19. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 22. Algebra: Vienodi vienanariai
 23. Algebra: Priešingi daugianariai
 24. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 25. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 26. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 28. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 29. Algebra: Procentai ir proporcijos
 30. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 31. Algebra: Taško koordinatės
 32. Algebra:
 33. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 34. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 35. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 38. Algebra:
 39. Algebra: Skaičių lygtys.
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 41. Algebra: Abcisės ašis
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas