455.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį, kuri atitinka kitimą AgNO3 → Ag. Kaip papildomas reagentas gali būti naudojamas O2, H2O, Zn, NaOH, HCl!)

( )
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Geometrinė progresija
 2. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 3. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 4. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 5. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 6. Fizika: Energijos transformavimas.
 7. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 8. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 10. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 11. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 12. Algebra: Geometrinė progresija
 13. Geometrija:
 14. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 15. Algebra: Diferencijavimas
 16. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 17. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 18. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 19. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 20. Chemija:
 21. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 22. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 23. Algebra: Lygčių grafikai
 24. Algebra: Diferencijavimas
 25. Geometrija:
 26. Algebra: Lygčių grafikai
 27. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 28. Algebra: Sumos formulė
 29. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 30. Fizika: Transporto vystymasis
 31. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 32. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 33. Algebra: Geometrinė progresija
 34. Algebra: Bendri elementai
 35. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 36. Geometrija:
 37. Fizika: Žvaigždės.
 38. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 39. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 40. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 41. Chemija:
 42. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.