455.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį, kuri atitinka kitimą AgNO3 → Ag. Kaip papildomas reagentas gali būti naudojamas O2, H2O, Zn, NaOH, HCl!)

( )
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių grafikai
 2. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 3. Geometrija:
 4. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 5. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 6. Fizika: Energijos transformavimas.
 7. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 8. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 9. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 10. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 11. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 12. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 13. Algebra: Geometrinė progresija
 14. Fizika: Žvaigždės.
 15. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 16. Chemija:
 17. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 18. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 19. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 20. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 21. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 22. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 23. Algebra: Geometrinė progresija
 24. Chemija:
 25. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 26. Algebra: Diferencijavimas
 27. Algebra: Geometrinė progresija
 28. Geometrija:
 29. Fizika: Transporto vystymasis
 30. Algebra: Lygčių grafikai
 31. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 32. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 33. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 34. Algebra: Bendri elementai
 35. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 36. Geometrija:
 37. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 38. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 39. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 40. Algebra: Sumos formulė
 41. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 42. Algebra: Diferencijavimas