455.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį, kuri atitinka kitimą AgNO3 → Ag. Kaip papildomas reagentas gali būti naudojamas O2, H2O, Zn, NaOH, HCl!)

( )
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 2. Algebra: Diferencijavimas
 3. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 4. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 5. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 6. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 7. Algebra: Diferencijavimas
 8. Algebra: Lygčių grafikai
 9. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 10. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 11. Algebra: Lygčių grafikai
 12. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 13. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 14. Fizika: Žvaigždės.
 15. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 16. Algebra: Sumos formulė
 17. Algebra: Geometrinė progresija
 18. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 19. Geometrija:
 20. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 21. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 22. Chemija:
 23. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 24. Algebra: Bendri elementai
 25. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 26. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 27. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 28. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 29. Fizika: Energijos transformavimas.
 30. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 31. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 32. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 33. Chemija:
 34. Algebra: Geometrinė progresija
 35. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 36. Geometrija:
 37. Fizika: Transporto vystymasis
 38. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 39. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 40. Algebra: Geometrinė progresija
 41. Geometrija:
 42. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis