455.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį, kuri atitinka kitimą AgNO3 → Ag. Kaip papildomas reagentas gali būti naudojamas O2, H2O, Zn, NaOH, HCl!)

( )
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 2. Algebra: Geometrinė progresija
 3. Fizika: Žvaigždės.
 4. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 5. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 6. Fizika: Transporto vystymasis
 7. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 8. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 9. Algebra: Geometrinė progresija
 10. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 11. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 12. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 13. Chemija:
 14. Algebra: Diferencijavimas
 15. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 16. Geometrija:
 17. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 18. Algebra: Sumos formulė
 19. Geometrija:
 20. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 21. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 22. Algebra: Lygčių grafikai
 23. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 24. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 25. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 26. Algebra: Diferencijavimas
 27. Algebra: Bendri elementai
 28. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 29. Algebra: Lygčių grafikai
 30. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 31. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 32. Fizika: Energijos transformavimas.
 33. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 34. Geometrija:
 35. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 36. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 37. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 38. Algebra: Geometrinė progresija
 39. Chemija:
 40. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 41. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 42. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys