1196.3. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Pasirinkite tinkamą ženklą <,> ar =

\frac{22}{7}+\frac{19}{8} \frac{19}{6}+\frac{13}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  5. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  8. Algebra: Lygčių savybės
  9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  10. Algebra: Panašūs vienanariai