1196.3. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Pasirinkite tinkamą ženklą <,> ar =

\frac{22}{7}+\frac{19}{8} \frac{19}{6}+\frac{13}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 3. Algebra: Racionalieji skaičiai
 4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 8. Algebra: Trinariai
 9. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 12. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 13. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 14. Algebra: Racionalieji skaičiai
 15. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 16. Algebra: Skaičių lygtys
 17. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 18. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 19. Algebra: Tapatybės
 20. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 21. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 22. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 23. Algebra:
 24. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 25. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 26. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 27. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 28. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 29. Algebra: Taško koordinatės
 30. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 31. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 32. Algebra: Abcisės ašis
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Algebra: Daugianariai
 35. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 36. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 37. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 38. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Algebra: Lygčių savybės
 41. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 42. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu