278.3. Masė ir tankis

Parašykite teisingą atsakymą

1 cm3 betono masė yra 2,2 g. Apskaičiuokite betono tankį SI vienetais?
kg/m^3
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Fizika: Medžiagos būsenos
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Geometrija:
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Algebra: Proporcijos, procentai
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės