278.3. Masė ir tankis

Parašykite teisingą atsakymą

1 cm3 betono masė yra 2,2 g. Apskaičiuokite betono tankį SI vienetais?
kg/m^3
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Fizika: Medžiagos būsenos
  7. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.