278.3. Masė ir tankis

Parašykite teisingą atsakymą

1 cm3 betono masė yra 2,2 g. Apskaičiuokite betono tankį SI vienetais?
kg/m^3
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinė šaknis
  2. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  3. Fizika: Medžiagos būsenos
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Fizika: Garso pasekmės.
  7. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga